FAQ

SPRAWY OGÓLNE

Properly jest firmą proptradingową na rynku forex. Naszym celem jest poszukiwanie osób, które chciałyby zostać traderem i zarabiać długoterminowo na ryku forex. W ramach współpracy oferujemy niezbędną wiedzę, strategię oraz kapitał.

Proptrading to popularny model biznesowy wśród firm, które inwestują na rynkach finansowych. Tego typu firmy udostępniają kapitał firmowy osobom, które wykorzystują ten kapitał do handlu na giełdzie. Firma dostarcza traderom niezbędnych narzędzi. Dzięki czemu firma ma dywersyfikację ryzyka i stabilniejsze zyski, a trader nie ponosi ryzyka finansowego w zamian oddaje część wygenerowanych przez siebie zysków firmie.

Firma Wisepro Foctral Limited zarejestrowana jest w Unii Europejskiej na Cyprze.

Properly to gra słów 🙂 Prop-trading i Properly. Proptrading związane jest z naszym modelem biznesowym, a słowo „properly” w języku angielskim oznacza „właściwy”. Misją naszej firmy jest to, aby uczyć traderów jak WŁAŚCIWIE należy handlować na giełdzie, aby zarabiać długoterminowo.

Rynek forex jest największym rynkiem na świecie o dziennych obrotach na poziomie 5 bln. dolarów. Dzięki czemu jest to rynek stabilny oraz płynny. Co więcej jest on odporny na kryzysy. Rynek walutowy charakteryzuje się tym, że jest to równowaga dwóch sił, zatem zawsze jakaś waluta jest w trendzie. W przeciwieństwie na przykład do rynku akcji, gdzie mamy do czynienia z hossami i bessami.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Pakiety szkoleniowe zostały podzielone na 3 kategorie.

Pakiet MINI:
zawiera dostęp do e-booków, które wprowadzają do analizy technicznej oraz do tradingu na rynku Forex. Co więcej prezentują filozofię Properly oraz strategię, którą handlujemy w firmie. Dodatkowo każda osoba, która skorzysta z naszej oferty otrzyma dożywotni dostęp do zamkniętej grupy na facebook’u.

Pakiet STANDARD:
Zawiera to samo co pakiet MINI oraz 5 godzin mentoringu indywidualnego.

Pakiet MAX:
Zawiera to samo co pakiet MINI oraz 12 godzin mentoringu indywidualnego.

Nauka tradingu wymaga czasu – doskonale o tym wiemy. Dlatego nie organizujemy grupowych szkoleń. Każda osoba ma inne doświadczenia, inne oczekiwania. W związku z tym z każdym pracujemy indywidualnie. Mentoring można zrealizować w dowolnym momencie oraz w dowolnym zakresie. Nie trzeba wykorzystywać wszystkich godzin od razu.

Mentoring realizowany jest poprzez:
1. Spotkanie w biurze
2. Rozmowę telefoniczną
3. Rozmowę na Skype albo inny program tego typu.

Tak, każda osoba, która wykupi dowolny pakiet szkoleniowy otrzyma e-booka, w którym opisane są założenia strategii Properly.

Tak, każda osoba niezależnie jaki pakiet szkoleniowy wykupuje podpisuje z nami umowę.

Wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.

Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie, otrzymasz na adres e-mail otrzymasz kod umożliwiający pobranie e-booka „Forex dla bystrzaków”. Nasz autorski e-book „Filozofia Properly” znajduje się w zakładce WIEDZA.
Przelew standardowo księgowany jest w ciagu 48h. Wszystko zależy od banków.

Ważne jest, aby w tytule przelewu wpisać swoje imię i nazwisko z uwzględnieniem polskich znaków oraz nazwę pakietu, za który dokonywana jest wpłata.

TRADING

Każdy trader zanim rozpocznie handel musi przejść płatny okres szkoleniowo-wdrożeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie danej osoby do tradingu. Zależnie od wybrania wysokości opłaty wstępnej, otrzyma inne materiały edukacyjne.

Do materiałów edukacyjnych zaliczamy:

1. e-book
2. dostęp do grupy, w której odbywa się mentoring 3. mentoring indywidualny.

Po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi i odbyciu mentoringu, trader zobowiązany jest do zaliczenia testu ze zdobytej wiedzy. Po zaliczeniu, dokonuje wyboru strategii, którą chce handlować oraz sposobu w jaki chce składać zlecenia.

Jeśli trader przejdzie etap szkolenia i pozytywnie zaliczy test z wiedzy to handel rozpocznie od nowego miesiąca.

Umowa jest bezterminowa.

Chcemy współpracować z osobami, które rozumieją naszą filozofię i są świadome tego jak działają strategie, jak działa rynek. Działamy długoterminowo, dlaczego każdy trader musi być tego świadom i rozumieć wszelkie mechanizmy.

Każdy trader zanim rozpocznie z nami współpracę musi w pierwszej kolejności wykupić pakiet szkoleniowy. Do wyboru są pakiety MINI, STANDARD, MAX.

Zasady są proste. Trader wybiera strategię i handluje zgodnie z jej regułami (automatycznie lub manualnie). Umowa może zostać zerwana w momencie, w którym trader straci 20% udostępnionego kapitału.

Umowa może zostać zerwana w momencie, w którym trader straci 20% udostępnionego kapitału.

Forma współpracy tradera z firmą ma charakter umowy o zlecenie.

Wysokość kapitału do handlu uzależniona jest od wyniku testu oraz wybranej opłaty wstępnej. Na początku współpracy można uzyskać kapitał od 6 250 EUR do 25 000 EUR. Wraz ze wzrostem salda konta istnieje możliwość powiększenia kapitału.

Jedna strategia przypisana może być do jednej puli udostępnionego kapitału. Wielkość kapitału uzależniona jest od wybranego pakietu. Jeśli na przykład chcemy skorzystać z dwóch strategii i dwóch pul kapitału należy dokonać wyboru w systemie kapitału 2x MINI, zamiast 1 kapitału STANDARD. Wtedy do każdego kapitału MINI zostanie przypisana inna strategia.

Nie, kapitał jest własnością firmy, nie tradera. To firma odpowiada finansowo za straty wygenerowane na koncie, a trader nie pokrywa żadnych kosztów.

Wypłaty realizowane są co zarobiony 1% liczony od kapitału udostępnionego.

Zyski dzielimy przy każdej wypłacie w proporcji 75% dla Tradera, 25% dla firmy.

Pieniądze są wypłacane w EUR na konto bankowe wskazane przez tradera.

PROGRAM PARTNERSKI

Partner to osoba, która jest traderem w Properly i pomaga firmie w poszukiwaniu osób, które również chciałyby zostać traderami. W zamian za polecenie otrzymuje wynagrodzenie.

Partnerem może zostać wyłącznie trader czyli osoba, która przejdzie proces wdrożenia i rozpocznie handel na rynku rzeczywistym.

TAK. Tylko osoba, która sama sprawdziła na własnej skórze jak się z nami współpracuje może polecać nas innym.

Nie chcemy współpracować z naganiaczami. Zależy nam na tym, aby działały z nami osoby, które rozumieją filozofię Properly i chcą się angażować w rozwój firmy długoterminowo.

Do programu poleceń można dołączyć po pozytywnym zaliczeniu testu na tradera Properly.

Jest to system wynagradzania osób, które angażują się w rozwój firmy poprzez poszukiwanie osób, które chciałyby zostać traderami w Properly.

Struktura polega na tym, że Partner otrzymuje prowizje za sprzedaż nie tylko od osób, które bezpośrednio polecił, ale również od sprzedaży zrealizowanej pośrednio przez osoby przez niego polecone tzw. 2,3,4 i 5 linia.

Każdy partner ma pod sobą 5 linii.

System prowizyjny wygląda następująco: pierwsza linia – 6%
druga linia – 4%
trzecia linia – 2%

czwarta linia – 2% piąta linia – 1%

Prowizja zostaje naliczona w momencie, w którym środki za zakup pakietu trafią na konto firmy.

Partner otrzymuje prowizje naliczaną od wartości wszystkich sprzedanych pakietów wdrożeniowych oraz kapitału dodatkowego, który dokupuje polecony trader w trakcie tr- wania współpracy.

Tak, umowa może zostać rozwiązana w przypadku gdy Partner dopuścił się rażących nieprawidłowości w swoich komunikatach marketingowych oraz gdy nie zachowa poufności w sprawach wewnętrznych firmy.