Nasze stanowisko w sprawie zostało przesłane do UOKiK

W dniu 22 lipca 2021 r., zgodnie z zarządzeniem UOKIK, przedstawiliśmy nasze stanowisko odnośnie zarzutów przedstawionych w piśmie wszczynającym postępowanie, o którym informowaliśmy w pierwszym komunikacie. Clue naszej argumentacji pozostaje niezmienne. Opierając się na wykształconych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesłankach umożliwiających zakwalifikowanie działalności jako systemu typu piramida (w szczególności w wyroku w sprawie 4finance o sygnaturze C-515/12 oraz złożonej w tej sprawie opinii rzecznika generalnego) tj.

– finansowanie wypłat ze „składek” nowych członków systemu, a nie ze sprzedaży towarów lub usług, 

– praktyczny brak możliwości uzyskania korzyści przez osoby będące „na dole” systemu,

– uzależnienie trwałości całego systemu opiera się na przystępowaniu coraz to większej liczby nowych uczestników i wnoszonym przez nich wkładzie ekonomicznym w celu sfinansowania wynagrodzeń wypłacanym istniejącym członkom, a nie na wypracowaniu dochodów z rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej,

– konieczność spełnienia świadczenia finansowego przez konsumenta w celu osiągnięcia korzyści z uczestnictwa w systemie.

W przedstawionym UOKIK stanowisku szczegółowo opisaliśmy dlaczego żadne z tych kryteriów nie ma do nas zastosowania.

Ponadto zawnioskowaliśmy o przeprowadzenie niezbędnych dowodów, aby pokazać rzeczywisty sposób działania platformy tj. m. in. przesłuchanie nas jako mentorów platformy, niektórych z naszych traderów. Przestawimy Urzędowi w najbliższych dniach całość materiałów, która pozwoli odtworzyć działanie Properly i stwierdzić skąd naprawdę biorą się w nim pieniądze – tj. umowy o świadczenie usług tradingowych, wszystkie podpisane umowy dot. uczestnictwa w programie partnerskim itd. Przedstawiliśmy również oczekiwanie, że Urząd powoła biegłego ekonomistę, który oceni, czy Properly ma cokolwiek z piramidy finansowej, z perspektywy nauk ekonomicznych.

Oprócz formalnego odniesienia się do zarzutów stawianych przez UOKIK, zareagowaliśmy na liczne publikacje prasowe, które powielały komunikat prasowy UOKIK dot. wszczęcia przeciwko nam postępowania, a z których niestety część dla „wzmocnienia” posługiwała się clickbaitowymi tytułami, które dodatkowo w krzywdzący sposób, bardziej niż sam komunikat, sugerowały nielegalny charakter platformy. Do tych wydawców wystosowaliśmy wnioski o publikację sprostowań.

 

zespół Properly