19.04 - przedłużenie postępowania

Jaki tu spokój…

Nie mamy dla Was zbyt wielu nowych informacji. Postępowanie przed UOKIK

zostało po raz kolejny przedłużone do dnia 9 lipca 2022 r. z powodu
trwającego postępowania dowodowego. Nie mamy jednak informacji, aby Urząd
faktycznie podjął jakieś kroki, aby je przeprowadzić – tj. przesłuchać
świadków i powołać biegłych. Cierpliwie czekamy.

W międzyczasie dokonaliśmy pewnej korekty w naszym systemie partnerskim –
nic ona dla Was nie zmieni, ale być może pomoże dostrzec Urzędowi istotę
problemu (a może raczej to, że żadnego problemu z Properly mieć on nie
powinien). Jak informowaliśmy w poprzednich komunikatach, według nas głównym
źródłem podejrzliwości UOKIK co do naszego systemu partnerskiego było to, że
aby w nim uczestniczyć, trzeba najpierw zostać traderem, a więc wykupić
pakiet. Urząd interpretował więc zakup pakietu szkoleniowego jako swoiste
“wpisowe do piramidy”. Taki wymóg istniał jednak tylko dlatego, aby Properly
nie promował byle kto. Nie chcieliśmy być zmuszani do prostowania
manipulacji i niedomówień “naganiaczy”, którzy o tradingu nie mają pojęcia,
a które szłyby na nasze konto. Wierzyliśmy, że to przyniosłoby rynkowi
znacznie większą szkodę. Analizując stanowisko Urzędu dostrzegliśmy jednak
pewne kompromisowe rozwiązanie – od niedawna wprowadziliśmy więc inną
możliwość przystąpienia do systemu partnerskiego. Osoby spoza grona naszych
traderów, bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat, mogą przystąpić do
naszego programu partnerskiego, pod warunkiem zaliczenia testu wiedzy z
zakresu tradingu.

O tej zmianie poinformowaliśmy oczywiście UOKIK.